NOKIOS 2013: Arkiv

Presentasjoner 2013

Tirsdag

Kurs

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Workshops

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Onsdag

Åpningsplenum

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 1A: Åpne data – Quo Vadis?

pdf Data.norge.no 2 år
Øystein Åsnes, Difi

pdf Lenkede data – demonstrasjoner fra Semicolon
Terje Grimstad, Karde AS
David Norheim, Computas

Sesjon 1B: Modernisering av Folkeregisteret

pdf Modernisering av folkeregisteret
Aleksander Øines, Alta kommune

pdf Noen sentrale behov og ønsker til modernisert folkeregister
Elisabeth Sunde, Kontorsjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sesjon 1C: Den digitale drømmen – hvor vil vi?

pdf Åpent. Enkelt. Kraftfullt. Nye muligheter til å nå dine brukere!
Andreas Hamnes, Seniorrådgiver ForretningsutviklingAvdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene

pdf «Konkursbehandling» (Bosiden) – i praksis
Karen Margrethe Rime, Advokat, Konkursrådet

pdf Den digitale drømmen – hvor vil vi?
Kjersti Marie Lauritzen, direktør i Avdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene

Forskerplenum

pdf IKT-forskning som får betydning for offentlig sektor
John Krogstie, Professor IDI, NTNU

pdf IKT for helse og velferd (med fokus på velferdsteknologi)
Kjell Bratbergsengen, IME, NTNU

Sesjon 2A: Skatteetaten – lokomotiv for deling og gjenbruk av data. Vi åpner skattkammeret – slik at du kan lykkes.

pdf Skatteetaten – lokomotiv for deling og gjenbruk av data.
Arne Thorstensen, Skatteetaten

pdf Informasjonsmodellering i Skatteetaten
Geir Myrind, Skatteetaten

pdf Den digitale drømmen – hvor vil vi?
Petter Handlykken, direktør i Avdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene

pdf Arkitektur for deling og gjenbruk
Tore Hovland, Skatteetaten

Sesjon 2B: Gjenbruk av felleskomponenter – premisser og perspektiver

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 2C: Strategi for samhandling

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Torsdag

Kommuneplenum

pdf Digitalisering og deling i kommunal sektor
Kirsti Kierulf, Programleder KommIT
Trude Andresen, Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering

pdf Effektiv Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv
Kirsti Kierulf, Programleder KommIT

Sesjon 3A: Dele for å skape – i praksis

pdf Deling av data – hvordan og hvorfor
Christel Halsen, Statens Innkrevingssentral
Anita Gjesbakk, Statens Innkrevingssentral

pdf Dele for å skape – i praksis
Erland Røed, Avdelingsdirektør, Kartverket

pdf Fri tilgang til statistiske data – Hva får du?
Rune Gløersen, IT-direktør, Statistisk sentralbyrå

Sesjon 3B: Digitalt førstevalg – nye digitale skillelinjer mellom innbyggere og næringsliv, kommune og stat?

pdf Digitalt førstevalg – Nye digitale skillelinjer mellom innbyggere og næringsliv, kommune og stat?
Ole Magnus Stensrud, Rådmann, Kragerø kommune, KommIT programstyre

Sesjon 3C: Hva skal til for at offentlige virksomheter utnytter og deler informasjon mer effektivt?

pdf Informasjonsforvaltning i offentlig sektor
Steinar Skagemo, seniorrådgiver, Difi / DIG / SAR

pdf Norsk modell for informasjonsutveksling
Terje Grimstad, Prosjektleder Semicolon, Karde AS

Sesjon 4A: Deling av offentlig data – et hav av muligheter eller en umerket skjærgård?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 4B: Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

pdf Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?
Michael Pande-Rolfsen, Rådgiver, KommIT, KS Forskning, innovasjon og digitalisering

pdf SvarUt i Sørum kommune
Roy Allan Hansen, Kommunikasjons- og IKT-sjef, Sørum Kommune

pdf Hvorfor felleskomponenter? Hvordan tilrettelegge for smart implementering!
Steinar Carlsen, Bergen kommune

Sesjon 4C: Innovasjon i offentlig sektor

pdf MazeMap
Thomas Jelle, Trådløse Trondheim

Avslutningsplenum

pdf Digital Government – et internasjonalt perspektiv på hva som kreves for å lykkes med bred digitalisering
Martin Lundquist, McKinsey