NOKIOS 2010: Arkiv

Presentasjoner fra NOKIOS 2010

Tirsdag 26. oktober, Kurs 1 – 4

1: Fri programvare

2: Virksomhetsarkitektur og rammeverk Anne Lise Furmyr

3: Offentlige IT-anskaffelser og -utvikling Intro, Kunde, Leverandør, Juridisk

4: Om EØS-avtalen, beslutningsstruktur Geir Bekkevold del 1, Geir Bekkevold del 2

Tirsdag 26. oktober, Workshop 1 – 7

1: Er NOARK5 den standarden som skal til for å få orden på de administrative utfordringene ved samhandling i offentlig sektor? Dokumentasjonsplikt,Gjenbrukbar NOARK, Samhandling

2: Innovasjon@altinn – Fra innovasjon til gevinstrealisering Del 1, Del 2

3: Gevinstrealisering Leif Skiftenes Flak, Jens Nørve, Jens Nørve, del 2, Metoder for Gevinstrealisering, Hans Solli-Sæther, Espen Frøyland og Anne Kristin Næss, Anne Mette Lorentzen og Øyvind Hellang, Tore Fosse Refsdal, Arild Haraldsen, Oppsummering v/Leif S. Flak

4: Omsorgsteknologi og samhandlingsreform – to nye utfordringar for den digitale kompetansen hjå helsepersonell Grete Netteland, Cecilie Hansen, Åse Kari Haugeto, Eddie Pedersen, Astrid Brevik Svarlien

5: Hvordan utvikle kommuner til kompetente bestillere? (Avlyst)

6: Difi: Digitalt førstevalg – hva skal til? Jan Sørgård, Stig

7: Bedre samordning og økt samhandling innen UH-sektoren Innledning, Handlefrihet, Virkemidler

8: Dataskap Anne-Lena Straumdal, Riverflow.no, David Norheim

Onsdag 27. oktober, Sesjon 1

1A: Nøkkeltrender og innovasjon i off. sektor Rudolf Andersen, Teppo Sulonen

1B: IT-styring, analyse og erfaringer Jens Nørve, Ketil Lund, Arild Jansen

1C: Innovasjon i kommunesektoren Trude Andresen, Irene Henriksen Aune, Flemming Bo Hegerstrøm, Siv Svardal

Onsdag 27. oktober, Sesjon 2

2A: The eGovernment Benchmark Measurement (Ingen presentasjoner tilgjengelig)

2B: De nominerte til Fyrlykt-prisen 2010 Bjørn Aarøe Halvorsen, Elisabeth Realfsen og Raif E. Aaker, Kristian Hunskaar

2C: Hva hindrer kommunene i å ta i bruk etablerte felleskomponenter? Kjetil Århus

Torsdag 28. oktober, Sesjon 3

3A: Fri tilgang til offentlig data? Atle Bergfjord, Christine Hafskjold, Graham Colclough

3B: The Cloud – fra hype til handling Tommy Tranvik, John Krogstie

3C: Samordning og personvern – helsevesenet Asle Brustad, Monica Fornes

Torsdag 28. oktober, Sesjon 4

4A: IT og forvaltningsutvikling i EuropaØystein Johannessen, Kjell Hansteen

4B: Samarbeid i praksis – eksempler og refleksjonerIvar Pettersen, Tor Nygaard

4C: Offentlige anskaffelser Dag Strømnes, Luitzen de Boer