NOKIOS 2012: Arkiv

Presentasjoner 2012

Tirsdag

Kurs

Metoder og rammeverk for god IKT-styring
Ingar Brauti, Fornebu Consulting AS

ITIL – fra tilfeldige IT-budsjetter til aktiv styring av IT-tjenesteleveranser
ingen tilgjengelige presentasjoner

Kurs 2, Erik Aursnes Dammen, Metier Prosjektmodell for offentlig sektor; Prosjektveiviseren 2.0
Erik Aursnes Dammen, Metier

Managing Successful Programmes (MSP – OGC)
ingen tilgjengelige presentasjoner

Kurs 4, Lars Marius Garshol, Bouvet Linked Open Data
Lars Marius Garshol, Bouvet

Workshops

Felles arkitektur i offentlig sektor
ingen tilgjengelige presentasjoner

IKT-anskaffelser og innkjøp
ingen tilgjengelige presentasjoner

Workshop 3 Thomas Sødring Fagsystemer og elektroniske arkiver, Worskhop 3 AgendaAgenda, Workshop 3 InnledningInnledning
Thomas Sødring

Nasjonal infrastruktur for stedsbasert informasjon som plattform for innovasjon
Worskhop 4 Innledning Olaf Magnus Østensen Innledning Olaf Magnus Østensen

Worskhop 4 Kartverkets tjenester, Thomas Martin Holtan Kartverkets tjenester, Thomas Martin Holtan

Worskhop 4 Skog og landskap Kart i åpent samspill, Hildegunn Norheim og Ingvild Nystuen

Worskhop 4 Oddvar Longva, ngu Kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen, Oddvar Longva, ngu

Worskhop 4 Nils Rune Bodsberg, Sintef Oljeforurensningsscenario, Nils Rune Bodsberg, Sintef

Worskhop 4 Erik Bolstad, NRK Erfaringar som brukar og leverandør av offentlege geodata, Erik Bolstad, NRK

Worskhop 4 Olaf Magnus Østensen, Kartverket Standardisert, oppdatert og tilgjengelig – hvor går infrastrukturen? Magnus Østensen, Kartverket

Onsdag

Åpningsplenum

Rikets tilstand
Åpningsplenum NOKIOS 2012 HC Holte, DIFI Hans Christian Holte, DIFI

Åpningsplenum NOKIOS 2012 Per Morten Hoff, IKT-Norge Per Morten Hoff, IKT-Norge

Fyrlyktpriskandidater:

Åpningsplenum NOKIOS 2012 John Arne Trollvik, Kartverket Geointegrasjon, John Arne Trollvik, Kartverket

Åpningsplenum NOKIOS 2012 Odd Ingebregtsen, MattilsynetMattilsynet, Odd Ingebregtsen, Mattilsynet

Åpningsplenum NOKIOS 2012 Connie Bjørset, SÅTE eBygg, Connie Bjørset, SÅTE

Sesjon 1

1A: Gjenbruk av løsninger – honnørbegrep eller reelt gevinstpotensial?

sesjon 1a, Atle Bergfjord Capgemini Atle Bergfjord, Capgemini

sesjon 1a, Kari Mette Kallevig Bærum kommune Kari Mette Kallevig, Bærum kommune

1B: Prosjektveiviseren 2.0

sesjon 1b, Prosjektveiviseren , difi

1C: Utnyttelse av felleskomponenter: Kan det være så vanskelig?

sesjon 1c, John Krogstie John Krogstie

sesjon 1c, Erland Røed, Kartverket Erland Røed, Kartverket

Forskerplenum

ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 2

2A: Nye muligheter med åpne data og samarbeid

sesjon 2a, Viktor Olsen Produkter og tjenester i Altinn, Viktor Olsen, Brreg

sesjon 2a, SISMO Selvbetjent pengeinnkreving
– fra konsept til handling, Anita Gjesbakk og Axel Birkeland, Statens innkrevingssentral

2B: Offentlige reformer og strategisk bruk av IKT

ingen tilgjengelige presentasjoner

2C: Hvordan få ut gevinstene fra eForvaltning?

sesjon 2c, Jens Nørve Jens Nørve, difi

Torsdag

Kommuneplenum: IKT-samarbeid i kommunesektoren

Eli Johanne Lundemo, KRD Eli Johanne Lundemo, KRD

Trude Andresen, KS Trude Andresen, KS

Sesjon 3

3A: sesjon 3b, Steinar Skagemo Dine data er fra Mars, mine er fra Venus. Hvordan får vi til eSamhandling?

Steinar Skagemo

3B: sesjon 3b, Anne Mette Dørum Saksbehandling og sosiale medierAnne Mette Dørum

3C: IKT-styring – hvordan kan den gjøres bedre?

sesjon 3c, Arild Jansen Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO

sesjon 3c, Tone Bringedal, DIFITone Bringedal, DIFI

sesjon 3c, Ingunn Cowan, LånekassenIngunn Cowan, Lånekassen

sesjon 3c, Arne Buhs, Arne Buhs, spesialrådgiver SILS

Sesjon 4

4A: Visjoner om velferd

sesjon 4a, Dag Svanæs, NTNU Dag Svanæs, NTNU

sesjon 4a, Kjell Martin Holen, Telenor Kjell Martin Holen, Telenor

sesjon 4a, Iver Olav Sunnset, Værnesregionen Iver Olav Sunnset, Værnesregionen

4B: Informasjonssikkerhet i fremtidens beredskap

sesjon 4b, Peggy Heie Norsis Peggy Heie, Norsis

sesjon 4b, Cyberforsvaret Generalmajor, Roar Sundseth, sjef Cyberforsvaret

sesjon 4b Rune Dyrlie, Telenor Rune Dyrlie, Telenor

4C: sesjon 4c eID for meg og for oss eID – for meg og for oss Riitta Hellman, Karde AS

Avslutningsplenum

Harry van Dorenmalen, IBM Harry van Dorenmalen, Chairman IBM Europe

Kjetil Århus, Bergen kommune Kjetil Århus, Bergen kommune