NOKIOS 2009: Arkiv

Presentasjoner fra NOKIOS 2009

Bruk lenker nedenfor for å åpne eller laste ned presentasjoner fra årets konferanse.

Kurs tirsdag 13. oktober

1 Offentlige anskaffelser – regler og retningslinjer

Offentlige anskaffelser – regler og retningslinjer

2 Kan du dokumentere kvaliteten på din tjenesteproduksjon?

Introduksjon til ITIL

3 Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig?

Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig?

4 Fri programvare for offentlig IT – Muligheter og begrensninger

Ingen tilgjengelige presentasjoner

5 Felles arkitektur i offentlig sektor – en intro. til FAOS og felles arkitekturprinsipper

Lenke til presentasjon på Prezi

6 Organisatoriske utfordringer og gevinster ved innføring av elektroniske tjenester

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Workshops tirsdag 13. oktober

1 Prosjektveiviseren med lansering av boka IKT-basert innovasjon i off. sektor – HØYKOM-programmet

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren i samspill med lokal prosjektweb

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Innholdsleverandør Prosjektveiviseren

Lansering av bok om IKT-basertinnovasjon i offentlig sektor

2 Digital kompetanse i den kommunale helse\- og omsorgssektoren

Digital kompetanse i helse-og omsorgssektoren

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse-og omsorgssektoren \-sett frå «innsiden»

Kompetanseløft i Asker kommune – Avdekke og lukke IKT-kompetansegap

To måleinstrument for digital kompetanse – føremål & innhald, utprøvinger & brukererfaringar

3 Trenger vi forskning om eforvaltning og hvorfor? Seminar om samspillet mellom forvaltning, IKT-bransjen og akademia

Hvilket behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene – T. Bringedal

Hvilket behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene – M. Bjønness

Virkemidler for samarbeid mellom forvaltning, IKT-bransjen og forskningsmiljøer

Åpningsplenum onsdag 14. oktober

Samordning og fleksibilitet – fornying i offentleg sektor

Sesjon 1 onsdag 14. oktober

1A På vei mot nye IKT-strategier i EU – konsekvenser for Norge

På vei mot nye IKT-strategier i EU

Fosen DMS \-eksempler på samhandling mellom kommuner og helseforetak

1B Elektronisk samhandling i helse\- og omsorgssektoren

Standarders betydning for IKT-verktøy og samhandling

Erfaringer og status i ELIN-kprosjektet

1C Personvernet – et hinder for gode tjenester?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Utstillerseminar onsdag 14. oktober

Computas – MEDIA ZONE – semantic navigation in multiple sources

IBM – På vei mot et smartere samfunn

IBM – Cloud computing er ikke bare en elastisk leveransemodell av IT tjenester, men også mye mer

Telenor – Sikkerhet og trusselbilde – i stadig endring

Whatif Security – Dreyer Kompetanse AS

Sesjon 2 onsdag 14. oktober

2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

eDialog

Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

2B Offentlige innkjøp – på hvem sine premisser?

e-handel og bedre innkjøp

2C Sosiale medier i rommet mellom borger og offentlig sektor

Sosiale medier i rommet mellom borger og offentlig sektor

Delingskulturen – et paradigmeskifte for offentlig virksomhet

Et «kvitrende» bystyre

Sesjon 3 torsdag 15. oktober

3A Anvendelse av teknologi for samhandling på tvers av etater

Offentlig innkreving \-initiativ til samhandling

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

EDAG – Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt

3B Samarbeid og fremtidsvisjoner – kommunal samhandling

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

3C Den digitale kunnskapsallmenningen

Nasjonal digital læringsarena

Den digitale kunnskapsallmenningen – arkiv, bibliotek og museum

Utstillerseminar torsdag 15. oktober

Bouvet – Gevinster ved semantisk teknologi og emnekart – en reise til trinn 4 i tjenestetrappa

Sesjon 4 torsdag 15. oktober

4A Grenseløs samhandling – Utopi eller nært forestående?

Hva forventer en fjortis?

eDialog

Grenseløs samhandling i Altinn – Utopi eller nært forestående?

Grenseløs samhandling utopi eller nært forestående?

4B Fra ordfører til e-fører – digital kompetanse i kommunesektoren

Kommunen i det nye digitale nettsamfunnet

IKT og ledelse – Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen

4C eID i offentleg sektor

Nasjonalt eID-program

Bruk av Feide i skoleverket

eID i offentleg sektor

FEIDE \-eID for utdanningssektoren