NOKIOS 2011: Arkiv

Presentasjoner 2011

Kurs

Kurs 1: Sikkerhetstrusler mot web-applikasjoner (ingen tilgjengelige presentasjoner)

Kurs 2: Hvordan utfordrer sosiale medier og verktøy oss i forvaltningen? Amdam/Stranger-Thorsen

Kurs 5: Gevinstrealisering Leif S. Flak

Kurs 6: App’er og mobil teknologi (ingen tilgjengelige presentasjoner)

Workshop

W 1: Informasjonssikkerhet – bare IT-sjefens ansvar? (ingen tilgjengelige presentasjoner)

W 2: Innovation@Altinn (ingen tilgjengelige presentasjoner)

W 3:Hvordan arbeide med virksomhetsarkitektur i offentlige virksomheter? Freddy Barstad, Carl Fredrik Sørensen, Bjørn Helland, Boris Schurman, Øyvind Langeland

W 4: Arkivering i kjelleren eller i skyen! Bjørn Kummeneje

W 5: Hvordan skal nasjonale felleskomponenter styres, forvaltes, finansieres og utvikles? DIFI

W 6: Åpne data i praksis (ingen tilgjengelige presentasjoner)

Sesjoner

1A: Gevinster ved sterkere IKT-styring Tone Bringedal, Michael Busk-Jepsen

1B: Gevinst ved bruk av ny teknologi Birkeland/Klæbo

1C: Kan Altinn og SERES bidra til god e-forvaltning? Terje Grimstad, Cat Holten

2A: Digitalt førstevalg Mona Naomi Lintvedt»>, Aleksander Øines

2B: eDialoger – framtidens e-forvaltning eller? Rune Gløersen, Kirsti Kierulf

2C: Digitalt førstevalg og digital forvaltning i kommunal sektor (ingen tilgjengelige presentasjoner)

3A: Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Lars Tveit, Andre Hoddevik

3B: Ny teknologi i offentlig forvaltning – sikkerhet og personvern Freddy Barstad, Mathias Klang, Bjørn Erik Thon

3C: Hva (er) gjør sosiale medier? Lars Gillund, Cecilie Staude, Jannicke Husevåg, Frank Langva

4A: Åpne data – konsekvenser for din virksomhet Anders Waage Nilsen

4B: Saksbehandlingsløsninger som inkluderer borgeren i prosessen Jørgen Longva, Stian Myrland, Rolf Flaa

4C: Beste praksis for samarbeid på tvers: eksempler fra 10-kommunesamarbeidet og andre Kjell Ø. Arntzen, Steinar Carlsen, Smilden/Giæver

Presentasjon av nominerte til Fyrlyktprisen onsdag 21. september

UDI

Bergen kommune

Statens kartverk: seeiendom.no