NOKIOS 2015: Arkiv

Program 2015

Program fra NOKIOS 2015

Video 2015

Se video fra NOKIOS 2015

Fotogalleri 2015

Se bilder fra NOKIOS 2011 på flickr
Fotograf: Terje Trobe

Presentasjoner 2015

Tirsdag 27. oktober

Kurs

K1: Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori.

pdf Presentasjon
Lene Gulbrandsen, Bouvet

K3: Prosjektveiviseren

pdf Mål, råd og teknikker for ws
Lars Nokken og Elin Kristine Fjørtoft, Difi

K4: Cloud: fra strategi til implementering

pdf Presentasjon
Tor Neset, SopraSteria

pdf Bruk av offentlige tjenester i offentlig sektor – hva er lov?
Jesper Tangenes Bæverfjord, KMD

K5: Kurs i felleskomponenter

pdf Presentasjon
Frank Fardal, DIFI

pdf Presentasjon
Jan Åge Berg, Brønnøysundregistrene

K6: Informasjonssikkerhet i digitaliseringsprosjekter

pdf Presentasjon
Jens Lien, Bouvet

Workshops

WS 1: Bimodal – lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning

pdf Mål, råd og teknikker for ws
Ola Holm, SopraSteria

WS 3: Hvordan implementere en felles prosjekt og portefølestyringsmodell i din virksomhet

pdf Prosjekt- og porteføljestyring i Asker kommune. Erfaringer fra gølvet.
Geir Graff, Asker kommune

pdf Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk
Sverre Berge, DFØ

pdf Porteføljestyring og veien dit i Telemark fylkeskommune
Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune

pdf Porteføljestyring referat fra WS

WS 4: Mobile arbeidsflater – hvorfor trenger alle det?

pdf Mobil arbeidsflate for togpersonell
Pål Einar Bråthen, Kantega

pdf Mobile arbeidslater
Bjørn Havaas og Åge Harr, Telenor

WS 5: Arkivarkitektur i offentlig sektor. Hva er arkivarkitektur og hvorfor er dette viktig?

pdf Det er mye å ta hensyn til – nasjonale utviklingstrekk og initiativer
Anne Mette Dørum, KS

pdf Arkivarkitektur
Elin Harder, Trondheim Kommune

pdf WS Arkivarkitektur
Jan Tore Helle, Bergen Kommune

Onsdag 28. oktober

Åpningsplenum

pdf Bør innovasjon styres?
Anders Lier, Innovation Forum

pdf Bør innovasjon styres? Fra nytt til nyttig gjort – en lederreise
Lars Bjerke, Asker kommune

pdfFyrlyktfinalist Folkehelseprofiler
Jørgen Meisefjord, Avdeling for helsestatistikk, Folkehelseinstitutt

pdfFyrlyktfinalist Helsenorge.no
Roar Olsen, Helsedirektoratet

pdf Fyrlyktfinalist SafeSeaNet
Lidvard Måseide, Kystverket

Sesjon 1A: Digitalisering som forvaltningsreform – del I

pdf Digitalisering av offentlig sektor – utfordringer!
Matilde Fasting, Civita

pdf Digitalisering av offentlig sektor – muligheter med teknologien
Erik Lehne, Gartner

pdf Hvordan adressere behovene framover – sett fra Difi og Skate
Vidar Holmane, Statens vegvesen

Sesjon 1B: Stor, større, stuck – blir man fange i det lange programmet?

pdf Digitalisering i NAV – Hvorfor og hvordan
Gry Hilde Nilsen, NAV IKT

pdf Store programmer – når behovene er store
Sigurd Eriksson, Lånekassen

pdf Hvilke IT-prosjekter lykkes best?
Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory, UiO

Sesjon 1C: Big data og personvern

pdf Big data og personvern
Tore Tennøe, Teknologirådet

pdf Big data i offentlig sektor – og personvern
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

Sesjon 2A: Digitalisering som forvaltningsreform – del II

pdf Organisert for samhandling – hvordan knekke de vanskelige nøttene sammen
Vegard Kolbjørnsrud, Accenture Institute for High Performance

Sesjon 2B: Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet

pdf Hvor skal vi? Hvor er vi? Hva gjør vi?
Ellen Strålberg, Difi

pdfIKT og anskaffelser – nye virkemiddel, nye muligheter
Anders Skumsnes, Difi

Sesjon 2C: Digital sårbarhet / digital beredskap

pdfEr kommunene beredt til å løse utfordringene knyttet til digital beredskap
Elin Wikmark Darell, Værnesregionen

Sesjon 3A: Sammenslåinger

pdf Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren
Tor Holmen, UNINETT AS

pdfUtfordringsbildet IKT: Kommunesammenslåing Stokke, Andebu og Sandefjord
Lars Petter Kjær, Sandefjord kommune

pdf Kommune-Norge samles i en digital virkelighet
Olav Petter Aarrestad, Kartverket

Sesjon 3B: Hvordan utnytte leverandørenes kompetanse allerede i planleggingsfasen av IT-prosjekter?

pdf Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet
Øyvind Roseth og Morten Aune Johannessen, Skatteetaten

pdf Innovasjonspartnerskap
Mari Vestre, Difi

pdf På veg mot bedre løsninger – tidlig samarbeid ved utprøving av ny teknologi
Kim Borgersen, Statens vegvesen

Sesjon 3C: Smarte byer for smarte mennesker

pdf Robuste byer
Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder

pdf triangulum – et fyrtårnsprosjekt i HORISONT 2020
Gerd Seehuus, Stavanger kommune

Torsdag 29. oktober

Sesjon 4A: Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden?

pdf Hva gjør vi for å ruste Norge for fremtiden?
Trond Ingebretsen, IKT-senteret

pdf Det digitale nettsamfunnet. Hvilken kompetanse?
Arne Krokan, NTNU

pdf Læring og kompetanser i fremtidens skole
Sigve Indregard, Morgenbladet

Sesjon 4B: Informasjonsforvaltning: Disse prosjektene må din virksomhet forholde seg til!

pdf Informasjonsforvaltning i Skattetaten. Hvordan snu «tankeskipet»?
Geir Myrind, Skatteetaten

pdf eArkiv
Vilde Ronge, Arkivverket

pdf Informasjonsforvaltning og -utveksling
David Norheim, Brønnøysundregistrene

Sesjon 4C: Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter

pdf Nasjonal felleskomponenter Noen sentrale spørsmål knyttet til organisering og styring
Arild Jansen, UiO

pdf Stjørdal kommunes erfaringer med implementering og drift av Svar Ut
Nina Fossbakken, Stjørdal kommune

pdf Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter – Lånekassens erfaringer
Ingunn Cowan, Lånekassen