NOKIOS 2017: Arkiv

Video

Se video fra NOKIOS 2017

Presentasjoner NOKIOS 2017

 

Tirsdag 31. oktober

 

Kurs

1: Tjenestedesign – redesign av tjenester

pdf Tjenestedesign – redesign av tjenester
Kjersti Winsnes, Bouvet
Trude Arntsen, Bouvet
Ingvild Sundby, Oslo kommune

2: Nye personvernregler i Norge fra 2018 – er din virksomhet klar?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

3: Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser

pdf Innovativ eller bare uklar
Elin E. Harder, Digitalt førstevalg

pdf Innovative anskaffelser–Leverandørensperspektiver
Gunnar Nybø, Tieto

pdf Innovative anskaffelser – Utnytt handlingsrommet i regelverket!
Johan Englund, Difi

pdf Innovativ offentlig anskaffelse av lokaliseringsteknologi
Marianne Stalaker, Trondheim kommune

pdf Markedsdialog i DigiBarnevern
Tommy Engvik, Trondheim kommune

4: Lean startup: hvordan hurtig få verdi av digitalisering

pdf Lean startup
Jørund Leknes, Kantega

6: Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

pdf Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren
Lars Nokken, Difi

 

Workshops

1: Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

2: Virksomhetsarkitektur og porteføljestyring i offentlig sektor

pdf Flere presentasjoner i en fil
Freddy Barstad, NTNU
Merethe Wiel, Lånekassen
Jens Nørve, Difi
Arne Dybdahl, Politet
Jan Eirik Eggan, NTNU
Steinar Skagemo, Oslo kommune
Jon SKriubakken, Telemark fylkeskommune
Trond Os Haare, Difi

3: Innovasjonsworkshop

Ingen tilgjengelige presentasjoner

4: LEAN IT – hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens – fremtidens krav


6: Blokk-kjede også for offentleg sektor

google slides Blockchain Enterprise Intro
Peter Frøystad, Evry

google slides Blokk-kjedeteknologi – også for offentleg sektor
Svein Ølnes, Vestlandsforsking

google slides Datautveksling og samhandling i offentlig sektor
Christian Thindberg, NAV

google slides Blokk-kjede i offentlig sektor
Mats Snäll, Lantmäteriet

google slides Blokkjede – også for offentlig sektor
Odd Ruud, EVRY, Leif S. Flak, UiA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning

7: Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten

pdf Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten
Erlend Oksvoll, Brønnøysundregisterene
Håvard Wiik, Skedsmo kommune
Stig Ihle, Skedsmo kommune

 

Onsdag 1. november

 

Plenum

Åpningsplenum: Kappløpet om bedre samhandling

pdf Regjeringens plattform for digitalisering
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

pdf Felles datakatalog
Cathrine Holten, Brønnøysundregistrene

 

Sesjon 1

1A: Tjenestedesign 2.0

pdf Hva er tjenestedesign 2.0?
Trude Hole, Bouvet

pdf Eksempler og erfaringer fra Oslo og SKATE-prosjektet Enhetlig tverrsektoriell tilnærming
Trine Lind, Oslo kommune

pdf Tjenestedesign i NAV
Aksel Sponås, NAV

1B: Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor

pdf Modernisering av Folkeregisteret
Therese Bermann Fischer, Skatteetaten

1C: Felles plan mot samme mål

pdf Felles plan mot felles mål
Grete Orderud, Difi

pdf Nasjonal plattform for datadeling
Cathrine Holten, Brønnøysundregistrene

pdf Å lykkes sammen – felles plan mot felles mål
Line Richardsen, KS

 

Utstillerseminar

U1: Sopra Steria

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U2: Ciber Norge

pdf Arkivkjerne med nøkkelfunksjonalitet i tråd med Noark 5 standardens grunnleggende formål
Martin Bould, Ciber

U3: CERES

pdf Vitnemålsportalen
pdf Vitnemålsportalen: Demobilder lenkedeling og HR-system
Marte Holhjem, Ceres

U4: Netcompany

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U5: Knowit

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U6: Difi og Oslo kommune

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U7: Bouvet Norge AS

pdf Nye rettigheter for innbyggere og ansatte
Axel Borge, Bouvet

 

Plenum

Plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet

pdf Det digitale kappløpet
Jan Hjelle, KMD

google slides NOKIOS Teknologiradar (presentasjon)
google slides NOKIOS Teknologiradar (rapport)
Runar Gunnerud,Accenture
Atle Bergfjord, Capgemini
Michelle Jensen, Sopra Steria
Marie Solberg Hjermann, Sopra Steria

 

Sesjon 2

2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

pdf En monopolvirksomhets ferd mot skyen
Sigurd Eriksson, Lånekassen
Severin B. Hanssen, Lånekassen

pdf Teknologi for et smartere NAV
Jonas Slørdahl Skjærpe, NAV

2B: Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet

google slides Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet
Thomas F. Anglero, IBM Norge

google slides Digital transformasjon – Et knippe betraktninger fra Skatteetatens perspektiv…
Peter Musæus, Skatteetaten

pdf Digitalisering av offentlig sektor – kan det være sikkert?
Bente Hoff, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

pdf Strategiske allianser og relasjonskontrakter
Roar Jacobsen, Sykehuspartner
Oddgeir Hvidsten, Sykehuspartner

gpdf Innovative anskaffelser -strategisk virkemiddel for utvikling
Anne Romsaas, KS

 

Torsdag 2. november

 

Sesjon 3

3A: Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?

pdf Kontinuerlig leveranser med fokus på kvalitet og stabilitet
Stig Øwre, NAV

3B: Ny personvernsforordning (GDPR) – muliggjører eller brems?

pdf Nye personvernregler (GDPR)
Martha Eike, Datatilsynet

3C: Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

pdf Digitalt førstevalg? Først må vi ta igjen papirets funksjonelle forsprang
Steinar Skagemo, Oslo kommune

pdf Digital Samhandling Offentlig –Privat (DSOP)
Nils Inge Brurberg, BITS

pdf For å dele må vi ha tillatelse
Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene

 

Sesjon 4

4A: Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi – kultur for å feile

Ingen tilgjengelige presentasjoner

4B: Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

4C: Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?

pdf Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene dine er?
Pia Jøsendal, Difi
Liv Simonsen, Lånekassen
David Norheim, Brønnøysundregistrene
Geir Myrind, Skatteetaten
Gustav Aagesen, Lånekassen

 

Utstillerseminar

U8: Accenture

pdf Vårt nye digitale Norge – fremtidige muligheter og hva som kreves for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester
Roger Østvold, Accenture

U9: Capgemini

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U10: Computas

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U11: Visma Consulting

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U12: Brønnøysundregistrene

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U13: EVRY

Ingen tilgjengelige presentasjoner

U14: Kantega

pdf Google Ventures design sprint
Jørund Leknes, Kantega
Kristin Wulff, Kantega

 

Plenum

Avslutningsplenum: Kappløpet mellom det gode og det onde

Ingen tilgjengelige presentasjoner