NOKIOS 2018: Arkiv

Video

Se video fra NOKIOS 2018

Presentasjoner fra NOKIOS 2018

 

Tirsdag 23. oktober

 

Kurs

Kurs 1: Kunstig intelligens, i praksis

pdf Kunstig intelligens i praksis
Fabian Sødal Dietrichson & Martin Kowalik Gran, Accenture Technology
Runar Gunnerud, Accenture Consulting

Kurs 2: Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?

pdf Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?
Tobias Studer Andersson, Sopra Steria

Kurs 3: Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

pdf Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd
Lars Nokken & Johan Englund, Difi

Kurs 4: Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager

pdf GV Design Sprint
André Jønsrud & Eva H. Kjeldal, Computas
Kristin Wulff & Jørund Leknes, Kantega

Kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

pdf Vi er på vei inn i den 4. industrielle revolusjon. Vi har teknologien. Har vi lederne?
Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi

pdf Hvordan lykkes med digital transformasjon?
Ingvild Araldsen Blom, TIETO

pdf Ansvarlig for det uansvarlige –Ledelse i en digital kontekst
Pål Rune Voss, Sopra Steria

pdf Hvorfor og hva – ledere og teknologi
Simen Sommerfeldt, Bouvet


Kurs 7: Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

pdf Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor
Ivar Sorknes, Telenor

pdf IoT, tingenes Internett, hva er det?
Arne Munch Ellingsen, Telenor Research

Kurs 8: Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse

pdf Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse
Olav Skarsbø, Difi

pdf eBoks
Odd Gunnar Olsen, eBoks

Kurs 9: Praktisk anvendelse av nasjonalt rammeverk for samhandling

pdf Praktisk anvendelse av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling
Trond Os Haare, Difi

pdf Nasjonalt arkitekturbibliotek
Erik Hagen, Difi

pdf Anvendelse av arkitekturbibliotek
Jan Stensby, Kartverket

 

Workshops

Workshop 2: Kommunesammenslåing: Erfaringsdeling knyttet til digitalisering

pdf Kommunesammenslåing: Erfaringsdeling knyttet til digitalisering (samlet presentasjon)
Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune
Astrid Øksenvåg, KS
Gunnar Nybø, TIETO

Workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

pdf Hva betyr Personvernforordningen for næringslivet?
Anette Hansen & Niall Merrigan, Capgemini
Advokat Cecilie Rønnevik, Simonsen Vogt Wiig

pdf Vurdering av personvernkonsekvenser, databehandleravtaler og avvik
Gullik Gundersen, Marte Lindblad Skaslien, Eirin Oda Lauvset & Martha Eike, Datatilsynet

Workshop 5: Hvorfor forstår ikke brukeren løsningen min

pdf Grafisk grensesnittdesign
Trond Are Øritsland, NTNU

Workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

pdf Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor
Marit Lofnes Mellingen, Difi

pdf Utfordringer digital samhandlingsevnepdfHvordan oppnå digital samhandlingsevne
Håkon Jendal, NAV

pdf Samhandling og datadeling
Vidar Holmane, Brønnøysundregistrene

 

Onsdag 24. oktober

 

Plenum

Åpningsplenum: Rustet for fremtiden – Innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

pdf Digitaliseringsstrategi og stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal-og moderniseringsdepartementet

pdf Innovasjon i offentlig sektor = verdiskaping i næringslivet
Magnus Thue, Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

pdf Offentlig sektor som innovasjonsmotor
Mona Skaret, Innovasjon Norge

pdf Hva skal til for å lykkes med innovasjon og digital transformasjon? Hva kan offentlig sektor lære av privat sektor?
Rolf Assev, Startuplab

pdf Digitale grep for norsk verdiskaping – Samlede anbefalinger DIGITAL21
Morten Dalsmo, Konserndirektør SINTEF Digital, Leder for Digital21-styringsgruppen

 

Sesjon 1

1A: Innovasjon i offentlig sektor

pdf Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Hanne-Cecilie Bjørka, prosjektleder for Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

pdf Vi digitaliserer Norge
Egil Bredgaten, Telenor

1B: Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

pdf Kunstig intelligens forandrer medisinske tjenester
Erik Fosse, UiO

pdf Bedre kundeopplevelse og reduserte driftskostnader – et maskinlæringscase
Severin B. Hanssen, Lånekassen

pdf Forsøk med uprøvd teknologi for SVV
Thomas Levin, Statens vegvesen

1C: Innovative anskaffelser: Eksempler fra virkeligheten

pdf Innovative anskaffelser – erfaringer fra Værnesregionen
Elin Wikmark Darell, Værnesregionen

pdf 1000 bygg –10000 muligheter ved ett av dem
Kjersti Eiken, Bergen kommune

 

Plenum

Plenum 2: Kompetanse, evne og vilje til radikal endring – Digitaliseringsarbeidet i Norden

pdf Teknologiradar 2018 – en kort oversikt
John Krogstie, NTNU

pdf Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark
Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

pdf Digitaliseringsarbeidet i Norge
Steffen Sutorius, Difi

 

Sesjon 2

2A: Feire feil!

pdf En varslet katastrofe
Inga Bolstad, Arkivverket

pdf Om angst … og digitalisering i NAV – Litt erfaring fra Plattform for arbeidsmarkedet
Gunn-Elin Åsgren, NAV

2B: Er den kunstige intelligensen til å stole på?

pdf Can artificial intelligence be trusted?
Ole Jakob Mengshoel, NTNU

2C: Strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor – hvor vanskelig kan det være?

pdf Hva forteller prosjektene i Digitaliseringsrådet oss om lederkompetanse?
Elin Kristine Fjørtoft, Difi

pdf Å bygge en ny kommune – Bærekraftsmålog kompetanseutvikling..?
Geir Graff, Asker kommune

 

Utstillerseminar onsdag

pdf U5 – Sopra Steria: Endringsentusiasme eller endringsmotstand?
Elin Vik, Sopra Steria

 

Torsdag 25. oktober

 

Sesjon 3

3A: Prosessforbedring – forenkling til forbedring

pdf Motorveier, bratte bakker og manuelle avkroker – om arbeidet med automatisering i Foreldrepengeprosjektet
Anne Nørstenes og Ina Rudaa, NAV

pdf Smartere, raskere, rettere – prosessforbedring i NVE
Siri Slettvåg, NVE og Karoline Ellingsrud, Tieto

pdf Digitalisering av tjenester på Trafikant-og kjøretøyområdet i Statens vegvesen
Bodil Rønning Dreyer, Statens vegvesen

pdf Lean og innovasjon i Vestre Toten kommune
Odd A. Bollingmo, Vestre Toten kommune

3B: Smarte byer – i Norge

pdf Veien til smartbyen Stavanger
Gunnar Crawford, Stavanger kommune

pdf SmartCity Bærum – sammen om fremtidens løsninger
Unni Larsen, Bærum Kommune

3C: Datadeling; Muligheter og utfordringer

pdf Bærekraftig bevegelsesfrihet – Gode individuelle tjenester som ivaretar kundenes personvern
Endre Angelvik, Ruter#

pdf Deling av data – muligheter og utfordringer
Olav Petter Aarrestad, Kartverket

pdf Beskyttelse av det som er sårbart – sikkerhet i en digital verden
Hanne Tangen Nilsen, Telenor

 

Sesjon 4

4A: Fremtidens kommune

pdf Gardermoregionen eHelse 2018 ∞
Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen IS

pdf Fremtidens kommune
Inga Bolstad, Arkivverket

 

4B: Fremtidens applikasjonsplattform

pdf Fremtidens applikasjonsplattform
Jan Aril Sigvartsen, Basefarm

pdf Fremtidens applikasjonsplattform – Skytjenester hos Ruter
Svein Winje, Ruter#

 

4C: Del data, men del dem riktig

Kun paneldebatt – ingen presentasjoner. Se forøvrig sesjon 3C for relaterte presentasjoner.

 

Utstillerseminar torsdag

pdf U8 – Difi: ID-porten – også for ansatte og virksomheter?
Frank Fardal og Rune Kjørlaug, Difi

pdf U10 – Netcompany: Digital transformasjon i Norges største kommune
Jon Reinert Myhre og Arnfinn Sandnes, Netcompany

 

Plenum

Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre


pdf Demografipdf Kompetanse
Asbjørn Rolstadås (NTNU), Arne Krokan (NTNU) og Lars Thomas Dyrhaug (Norges Tekniske Vitenskapsakademi)