NOKIOS 2019 – Arkiv

Video

Se video fra NOKIOS 2019

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjoner fra NOKIOS 2019.

Tirsdag 29. oktober

Kurs

Kurs 1: Digital transformasjon og digitalt lederskap

pdf Økende kompleksitet og tempo krever digital transformasjon i forvaltningen
Ellen Strålberg

Kurs 2: Basics i Maskinlæring (ML)

Kurs 3: Praktisk bruk av tjenestedesign for lykkelige brukere

Kurs 4: Lean Startup og produkttankegang

pdf Lean Startup og produkttankegang
Øyvind Lillerødvann & Jørund Leknes

Kurs 5: Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet

pdf Hvordan oppnå sikre tjenester i skyen fra dag 1 og hele veien videre?
Eirik Thormodsrud & Arvid Grøtting

Kurs 6: Avlyst

Kurs 7: Hvordan effektivisere din arbeidshverdag med samhandling på nye plattformer

Kurs 8: Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

pdf Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs
Marit Torseth

Kurs 9: Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idètilfang, arkitektur og eksempler

pdf SmartCity Bærum – Sammen om fremtidens løsninger
Unni Larsen

 

Workshops

Workshop 1: Studiebesøk ved NTNU

Ingen presentasjoner

Workshop 2: Hvordan sikre morgendagens digitale kompetanse i organisasjonen

Workshop 3: AI – robotisering – maskinlæring – “Verktøykasse”

pdf Selvlærende, selvoppdaterende chatbot, basert på åpen kildekode
Leendert Wienhofen

pdf Ansvarlig KI – hvorfor er det så vanskelig?
Inga Strümke

pdf Kunstig intelligens i forvaltningen – Hvordan har Lånekassen gjort det?
Johan Fu

Workshop 4: Avlyst

Workshop 5: Avlyst

Workshop 6: Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

pdf Virksomhetsarkitektur i et felles offentlig perspektiv
Trond Os Haare, Difi

pdf Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor
Jens Riis

pdf Virksomhetsarkitektur i NAV
Håkon Røstad

Workshop 7: Erfaringsutveksling på veien ut i skyen

Workshop 8: Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

pdf Produktorientering og autonome team
Ellen Daleng

Workshop 9: Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Workshop 10: Avlyst

Workshop 11: Digital kommune – hvordan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av statlige felleskomponenter

pdf Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum – del I
Vidar Holmane, Kjetil Århus, Christin Staubo & Anniken Willumsen

pdf Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum – del II
Vidar Holmane, Kjetil Århus, Lars Vegard Bachmann, Rune Kjørlaug, Børge Nese & Christin Staubo

 

Onsdag 30. oktober

 

Åpningsplenum: #påtide

pdf Én digital offentlig sektor – Hvorfor – hva – hvordan
Paul Chaffey

pdf Kapital en viktig pådriver for en bærekraftig fremtid
Thina Margrethe Saltvedt

pdf Teknologi for det grønne skiftet –et eksempel fra Trondheim
Bjørn Taale Sandberg

pdf Skal velferdsstaten overleve i det digitale skiftet, må vi endre fokus fra å vinne kretsmesterskap til å delta i verdensmesterskapet
Robert Rastad

Sesjon 1

S1A: AI – hype eller håp?

pdf AI -myter eller magi?
Lene Pettersen

pdf AI from Hype to Reality
Massimiliano Ruocco

S1B: Innovative anskaffelser i praksis

pdf Innovasjon i anskaffelser – Ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver
Trond Os Haare, Difi

pdf Innovative anskaffelser så langt – Noen refleksjoner fra Bergen kommune
Kjersti Haukeland Eiken

S1C: Digitale plattformer og økosystemer

pdf Arkivenes rolle i et økosystem
Kristin Jacobsen

Plenum 2: #påtvers

pdf MAST-programmet
Petter Moe

pdf Livshendelsen «Ny i Norge» mot 2025
Kari Nysted

pdf Luftkvalitet i Norge
Hilde Fagerli

Sesjon 2

S2A: Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?

pdf UDIs skyreise – «The journey has just begun..»
Nghia Huu Truong

pdf Hvilke standardavtaler passer ved kjøp av skytjenester, viktige fallgruver mv
Lars Folkvard Giske

S2B: Innovasjon i kommunesektoren

pdf Fra kartdata til virtuell virkelighet
Morten Eirik Eines

S2C: Livet er en strøm av hendelser

pdf Livet er en strøm av hendelser – Et helhetlig digitaliseringskonsept i NAV
Jonas Slørdal Skjærpe

pdf Saga -mot fremtidens transportsystem
Lars Meisingseth

 

Torsdag 31. oktober

 

Sesjon 3

S3A: Hvem «ringer» du når offentlige tjenester blir hacket – og hva skulle du gjort før det?

pdf Cybersecurity og risikohåndtering
Olav Petter Aarrestad

pdf H4CKER – Hvordan og hvorfor blir tjenester hacket? Hva kan vi gjøre?
Krister Kvaavik

S3B: Fra store prosjekter til fleksibel og effektiv produktutvikling

S3C: Muligheter og utfordringer ved offentlig privat samarbeid

pdf Nordic Smart Government 3.0
Nina Brede og David Norheim

pdf Regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet – Offentlig-privat sektorutvikling (OPS)
Edvard Pedersen

pdf Datadeling; Muligheter og utfordringer – DSOP-samarbeidet
Jan Digranes

Sesjon 4

S4A: Personvern – grunnlaget for tillit i en stadig mer digital hverdag?

pdf Teknologi og tillit til det digitaliserte samfunnet med hensyn til personvernet
Veronica Jarnskjold

pdf Styrket kontroll over egne opplysninger med kjernejournal som eksempel
Elena Kurnosova

S4B: Offentlig PaaS – et unikt teknisk samarbeid på tvers av alle* offentlige organisasjoner

pdf Offentlig PaaS – Et unikt samarbeid i offentlig Norge!
Hans Kristian Flaatten

S4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord

pdf Fra saksbehanding til verdiskaping
Rune Kjørlaug

pdf Folkeregisteret -vi moderniserer Norge
Jørn Leonhardsen

Plenum 3: (Hvorfor) Går det så sakte?