NOKIOS 2014: Arkiv

Presentasjoner 2014

Tirsdag

Kurs

K2 – Porteføljestyring

pdf Porteføljestyring i henhold til MoP

pdf Porteføljestyring. Erfaringer fra Skatteetaten og Husbanken
Liv Dreierstad, Skatteetaten
Grete Orderud, Husbanken

pdf Porteføljestyring i kommunene. Litt om praksisen i Asker, Bergen og Trondheim
Geir Graff, Asker kommune

K4 – Brukeren i sentrum – gode argumenter for universell utforming

pdf Brukeren i sentrum
Kjeti Knarlag, NTNU

Workshops

W1 EDAG – den største IT-reformen i Norge i 2014/2015

pdf Presentasjon
Elisabeth Slinde, Prosjektleder, EVRY
Unni Klauset, Leder for lønnsenheten i Bærum kommune
Jan Erik Bjørnstad, Systemeier HR, Oslo kommune
Harald Høydal, Prosjektleder, Oslo kommune
Ingvild Araldsen Blom, Rådgiver EDAG Innføring av Skatteetaten via Steria

W2 Informasjonsdeling

pdf Innledning
Steinar Skagemo, DIFI
Mariann Sundvor, Computas

pdf Drømmekvinnen – felles kjerneinformsjonsmodell for person
Geir Myrind, Skatteetaten

pdf Feide Connect
Andreas Åke Solberg, Uninett

pdf Hvor krevende er det egentlig å åpne data?
Hanne Rasch, Fiskeridirektoratet

pdf Vurdering av tiltaksoppfølging fra DIFIs arbeid med informasjonsforvaltning
John Martin Furseth, NAV

pdf Forhold mlm tilgang på informasjon og mål om digitalisering og effektivisering i offentlig sektor
Terje Storvik, SINTEF

pdf Åpne data skaper, men er de tilgjengelige nok?
Thomas Martin Holtan, Kartverket

W4 Virksomhetsarkitektur

pdfHvordan få effekt av virksomhetsarkitektur?
Bjørn Holstad, DIFI og John Krogstie, NTNU

pdf Virksomhetsarkitektur i Difi
Bjørn Holstad, seksjonssjef, Difi

pdf Virksomhetsarkitektur i NAV
Petter Hafskjold, sjefsarkitekt IKT, NAV

pdfBitStream Kompetanseuvikling for innovasjonskraft
Terje Fallmyr, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland

pdf Prosessledelse og virksomhetsarkitektur
Widar Aakre, Statens Innkrevingssentral

pdfOppsummering
John Krogstie, professor, NTNU

W8 Personvern i skolen og barnehagen

pdf Bedre personvern i skole og barnehage
Eirin Oda Lauvset og Martha Eike, Datatilsynet

Onsdag

Åpningsplenum

pdf Halvveis til fremtiden! – 5 megatrender og hvordan det meste endres de neste 5 år
Truls Berg, Digital Insight AS

pdfFyrlyktfinalist eResept
Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal, Helsedirektoratet

pdfFyrlyktfinalist Bergen kommune og KS SvarUt
Kjetil Århus, Bergen kommune
Kirsti Kierulf, KS KommIT

pdf Fyrlyktfinalist Ruterbillett
Erik Kolbjørnset, Ruter

Sesjon 1A: Kunsten å forenkle gjennom digitalisering

pdf Rett skal være rett!
Bjørn Sverre Gåsland, Statens Innkrevingssentral

pdf Digitalisering av tjenester for sjøfolk
Berner Koldal, Sjøfartsdirektoratet

pdf Forskriftsmessig forenkling
Camilla Grøneng, Statens vegvesen

pdf Lavterskel digitalisering
Torbjørn Moen, Oslo kemnerkontor

Sesjon 1B: Servicedesign

pdf Servicedesign
Anne Stokke, Bouvet

pdf Service Design in Telenor
Knut Kvale, Telenor Research

pdf Fire museer, en webløsning
Trude Hole, KulturIT

Sesjon 1C: Sikkerhet og beredskap

pdf Når vannet truer
Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune

pdf En krise – flere kriseledere – ett situasjonsbilde
Stein Moen, HV-01

Sesjon 2A: Digital post

pdf Digital post til innbygger
Tone Bringedal, Difi

Sesjon 2B: Brukersentrerte tjenester på tvers av siloer

pdf Innledning
Åsmund Mæhle, Bouvet

pdf Hur vi har jobbat med digitale tjänster på tvers av kommunala myndigheter i Stockholm
Jakob Krokstedt, utviklingssjef, Stockholm stad

pdf Grunnloven

Sesjon 2C: Fra prosjekt til forvaltning

pdf Fra prosjekt til forvaltning del 1

pdf Fra prosjekt til forvaltning del 2
Mette Gjertsen, Statens pensjonskasse

pdf Noen tanker om Perform fra et forskerståsted
Tore Dybå, SINTEF

Torsdag

Blå-blå vind i forenklingsseilet

pdf Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey, statssekretær, KMD

Sesjon 3A: Veikart for felleskomponenter

pdf Veikart for nasjonale felleskomponenter
Vidar Holmane, DIFI

pdf Kommunenes arbeid med det nasjonale veikartet
Rune Sandland, sjefsarkitekt KS KommIT

pdf Kommentarer til veikart for nasjonale felleskomponenter
Anders Aagaard Sørby, IT-sjef i Østfold fylkeskommune

Sesjon 3B: Digitalt førstevalg for alle – er det mulig?

pdf Få seniorene på nett!
Tore Langemyr Larsen, Seniornett Norge

pdf Automatisk skatt og borgerne
Guri Verne, Universitetet i Oslo

Sesjon 3C: Samarbeid mellom kunde og leverandør for å skape innovasjon i anskaffelsesprosessen

pdf Bedre offentlige anskaffelser
Kjersti K. Berg, seniorrådgiver, Difi

Sesjon 4A: Digital ledelse

pdf Digital ledelse. Teori og praksis
Odd Ingebretsen, Mattilsynet

pdf Den lange reisen fra maskinrom til direktørmøte
Lars Groth, Universitetet i Oslo

Sesjon 4B: Kommunale fellesløsninger: visjon og virkelighet

pdf Kommunale fellesløsninger
Rune Sandland, sjefsarkitekt, KS KommIT

Sesjon 4C: Skytjenester – bruk dem gjerne, men bruk dem riktig!

pdf Bruk av skytjenester og bevisst(løs) bruk
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

pdf Cloud løsninger
Odd-Henrik Hansen, Software Innovation

Internasjonalt plenum

pdf Country without borders
Taavi Kotka, Estonian Government CIO