NOKIOS 2022
Presentasjoner

Tirsdag

Kurs

Kurs 1: Forretningsarkitektur – hvordan sette «forretningssiden» i det digitale førersetet
pdf Forretningsarkitektur – hvordan sette «forretningssiden» i det digitale førersetet
Ole Ingvard Langfeldt & Gry Jordet Kibsgaard

Kurs 2: Foreløpig ingen presentasjon

Kurs 3: Tjenestedesign – forretningsdesign: Keiserens nye klær, hype eller smart?
pdf Forretningsdesign: Keiserens nye klær, hype eller smart?
Ingunn Aursnes og Marianne Tuen Smedås

Kurs 4: Hvordan utvikle sammenhengende tjenester i et økosystem?
pdf Hvordan utvikle sammenhengende tjenester i et økosystem
Helle Stedøy, Morten Græsby & Astri Verdal

Kurs 6: Cybersikkerhet – Hvordan opplevde Nor-Kart å bli angrepet?
pdf Cybersikkerhet
Leif Arne Brandsæter

Kurs 7: Datadrevet endring – hvordan skaper man verdi fra data?
pdf Datadrevet endring – hvordan skaper man verdi fra data?
Agnes Beathe Steen Fosse, Ragnar Wisløff & Siri Øyen Larsen

Workshops

Workshop 1: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 2: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 3: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 4: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 5: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 6: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 7: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 8: Foreløpig ingen presentasjon
Workshop 9: Foreløpig ingen presentasjon

Onsdag

Plenum

Åpningsplenum: Slipp dataene fri, de er våre

pdf Godt gjort er bedre enn godt sagt
Liv Dingsøyr

pdf Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data
Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

pdf Slipp dataene fri, de er våre
Kjetil Århus

Plenum 2: ingen presentasjon

Plenum 2: ingen presentasjon

Plenum 2: ingen presentasjon

Sesjoner

S1C: Kan det bli NAIS å drive utvikling i staten?

pdf Kan det bli NAIS å drive utvikling i staten?
Gøran Berntsen, Helge Løken

S2A: It-juss for dummies; EU-lovgivning om deling og bruk av data

pdf Introduksjon: EU-regelverk om deling og bruk av dataAstrid
Astrid Solhaug

pdf Hvilke motsetningsforhold kan deling av data skape?
Dag Wiese Schartum

pdf Deling av data –praktiske muligheter
Birger S. Clementsen

S2B: Digitale fellesløsninger

pdf Digitale fellesløsninger – Fiks-plattformen gir kommunale fellestjenester på 1-2-4!
Astrid Øksenvåg, Jens Riis & Nina Fossbakken

S2C: 5G – so what? Hvordan kan det bidra til effektivitet, løse eldrebølgen og redusere klimaavtrykket?

pdf Hvordan bygge digital infrastruktur på bygda –som understøtter nærings- og tjenesteutvikling i kommune-Norge
Henning Elvestad

pdf Hvordan kan 5G støtte det grønneskiftet?
Per J. Nesse

Utstillerseminarer

U1: ingen presentasjon

U2: ingen presentasjon

U3: ingen presentasjon

U4: ingen presentasjon

U5: Netcompany: Nytt fagsystem realiserer innebygd arkivering

pdf Digibarnevern – innebygget arkivering
Kjetil Westgaard, Andreas Standal

U6: ingen presentasjon

U7: ingen presentasjon

U8: ingen presentasjon

U9: Digdir: Vi hjelper deg med å slippe dataene fri!

pdf Vi hjelper deg med å slippe dataene fri!
Tor Arild Sunnevåg

Torsdag

Plenum

ingen presentasjoner

Sesjoner

S3A: Smartby: Datadrevet innsikt for bærekraftige byer

pdf Datadrevet innsikt for bærekraftige byer og kommuner
Merethe Wiel

pdf Smarte byer
Anne Romsaas

pdf Datadrevne smarte byer
Lasse Berntzen

S3B: Smidig transformasjon av virksomheter – erfaringer på godt og vondt

pdf SMIDIGE VOKSESMERTER: Hva er det som gjør vondt?
Espen Gulbrandsen

pdf Smidig transformasjon i «command and control» kultur
Hafsa Elkam

S3C: Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder
pdf Skatteetatens program «Fremtidens innkreving»
Ine Haustreis

pdf Samarbeid på tvers av etat, sektor og fag i Ukraina-situasjonen
Hans Nilsson

S4A: En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

pdf Digital inkludering i Trondheim
Liv-Edel Berge & Torunn Tømmervold

pdf Digitalt utenforskap
Lena Carlström

S4B: Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor

pdf Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor 
Ram Yoga & Jørund Leknes

S4C: Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor

pdf Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor
Jens Nørve

pdf Hva er behovet for kompetanse knyttet til «Digital transformasjon»
Jan Arild Lyngstad

Utstillerseminarer

U10: ingen presentasjon

U11: ingen presentasjon

U12: Trondheim kommune: Kan en kommune utvikle løsninger selv? Vi prøvde og kom i mål!

pdf Bevillingssystemet
Phuong Pedersen

U13: ingen presentasjon

U14: ingen presentasjon

U15: ingen presentasjon

U16: ingen presentasjon

U17: ingen presentasjon

U18: ingen presentasjon